Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 331 - 340

reklamace

"uplatňování námitky; stížnost na kvalitu, požadování nápravy, příp. náhrady" . >> detail

rekodifikace

"změna kodexu, právní úpravy, zákona; přijetí nového předpisu, normy" . >> detail

rekognice

"uznání pravosti, stvrzení; uvědomění si dříve poznaného (vnímaného)" . >> detail

rekognoskace

prozkoumávání, průzkum . >> detail

rekomando

"doporučeně; doporučený dopis nebo jiná zásilka" . >> detail

rekombinace

"nová kombinace, změna v uspořádání, přeskupení; opětovné spojování, slučování prvků, složek" . >> detail

rekonciliace

usmíření, přijetí kajícního se hříšníka zpátky do společnosti;biskupský akt při nemž se znopvu vysvěcuje kostel. >> detail

rekondice

"opětovné uvedení do pořádku, do správného stavu; obnovení, oprava" . >> detail

rekonstrukce

opětovné sestrojení, uvedení do původního stavu, přestavba, přepracování . >> detail

rekonvalescence

zotavování, období mezi vymizením příznaků nemoci a úplným uzdravením . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.