Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 361 - 370

rektostomie

umělé vyústění konečníku . >> detail

rektum

konečník . >> detail

rekultivace

opětovná kultivace, obnova narušené krajiny . >> detail

rekuperace

"zpětné získávání; shromažďování energie, odpadních látek k opětovnému využití" . >> detail

rekuperátor

zařízení k ohřívání plynů horkými spalinami . >> detail

rekurence

"opakování, opětovný výskyt, opakovaná skutečnost; výskyt vývojových forem organizmů morfologicky téměř shodných s příbuznými organizmy většího geologického stáří" . >> detail

rekurent

osoba podávající stížnost, stěžovatel . >> detail

rekurentní

"vracející se, zvratný, návratný, znovu se vyskytující, vyplývající, opakující se; vedoucí dozadu" . >> detail

rekurovat

(zastarale právo) odvolávat se, odvolat se, stěžovat si. >> detail

rekurs

(zastarale právo) stížnost (jako opravný prostředek), odvolání. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.