Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 371 - 380

rekurz, rekurs

stížnost, odvolání . >> detail

rekurze, rekurse

fonetika: návrat mluvidel do klidové polohy;matematika, informatika: využívající, obsahující nebo odkazující na sebe sama. >> detail

rekurzivní

matematika, výpočetní technika: obsahující sebe sama nebo na sebe sama odkazující (např. rekurzivní algoritmus, r. výpočet); jazyková věda: neomezeně opakovatelný. >> detail

rekvalifikace

získání nové užitečné dovednosti, získání nové kvalifikace . >> detail

rekviem, requiem [rekviem]

mše za zemřelé, zádušní mše . >> detail

rekvírovat

zabírat, vymáhat v období nouze, zejm. války . >> detail

rekvizice, rekvisice

"zabírání nebo vymáhání něčeho z moci úřední; žádost úřadu o právní pomoc adresovaná jinému úřadu" . >> detail

rekvizita, rekvisita

předmět potřebný jako náčiní k nějaké činnosti . >> detail

relace

"1. vztah, poměr; 2. rozhlasový nebo televizní pořad" . >> detail

relaps

medicína: návrat (znovurozvinutí) nemoci nebo psychického stavu, který byl v minulosti přítomný, ale vymizel, byl zaléčen. V medicíně se relaps užívá zejména u onkologických onemocnění,které nelze zcela vyléčit a kdy po období remise, kdy příznaky vymizí, nastane návrat onemocnění či jeho příznaků. U léčby závislostí relaps značí recidivu, tedy návrat nemoci, v tomto případě zneužívání určité návykové látky. Termín může být používán i pro psychiatrické onemocnění (deprese, schizofrenie, poruchy stravování atd.).. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.