Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 381 - 390

relata refero [reláta referó]

"uvádím jen to, co jsem slyšel; jak jsem koupil, tak prodávám" . >> detail

relativistický

vyhovující zásadám relativizmu . >> detail

relativita

"vzájemný vztah věcí, jevů; relativnost" . >> detail

relativizmus, relativismus

názor o podmíněnosti (relativitě) poznání, hodnot nebo morálních norem . >> detail

relativní

hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, podmíněný, závislý . >> detail

relativnost

relativita . >> detail

relativum

zájmeno vztažné . >> detail

relátor

"1. zpravodaj, referent; zapisovatel; 2. slovní vazba nebo symbol vyjadřující spojení mezi členy vztahu (relace), vztahový znak" . >> detail

relaxace

"uvolnění, povolení, zmírnění; ustálení rovnovážného stavu; proces nebo stav uvolnění psychického a tělesného napětí" . >> detail

relaxovat

uvolňovat, odpočívat . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.