Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 31 - 40

radikalizace, radikalisace

růst, stupňování nekompromisnosti, nesmiřitelnosti, krajnosti . >> detail

radikalizmus, radikalismus

"důslednost, nekompromisnost, jít na kořen věci; bezohlednost, nesmiřitelnost, řešení za každou cenu" . >> detail

radikula

kořínek . >> detail

rádio

rozhlasový přijímač . >> detail

radio-

"první část složených slov mající význam 1. záření, elektromagnetické vlny; 2. radium, radiový; 3. rádio, rozhlasový přijímač" . >> detail

radioaktivita

schopnost některých atomových jader podléhat samovolné jaderné přeměně, při které se mění vlastnosti jádra a která je provázená emisí částic . >> detail

radioaktivní

související s radioaktivitou . >> detail

radioastronomie

obor astronomie zabývající se výzkumem vesmíru pomocí rádiových vln těch délek, které propouští zemská atmosféra . >> detail

radiobiologie

odvětví biologie zabývající se účinky ionizujícího záření na živé organizmy . >> detail

radiodiagnostika

část radiologie zabývající se diagnostikou . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.