Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 391 - 400

relé

elektrický spínač . >> detail

relevance

"závažnost, důležitost; právní platnost termínu" . >> detail

relevantní

podstatný, závažný, důležitý, rozhodující . >> detail

reliabilita

spolehlivost výzkumné metody nebo techniky . >> detail

reliéf

"plastické zobrazení na ploše; plasticita, tvářnost povrchu" . >> detail

religionistika

obor studující vznik a vývoj náboženského myšlení i různých náboženství . >> detail

religioso [relidžózo]

hud. zbožně, posvátně, nábožně . >> detail

religiozita, religiosita

zbožnost, nábožnost, síla víry . >> detail

relikt

pozůstatek, zbytek . >> detail

relikviář

schránka na relikvie . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.