Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 471 - 480

repetitor

domácí učitel opakující s žákem probrané učivo . >> detail

repetitorium

souhrn, stručný přehled učiva, pomůcka k opakování . >> detail

replantace

opětovné vsazení, reimplantace . >> detail

replika

"projev účastníka dialogu, odpověď; původní výtvarné dílo autora, který jím opakuje vlastní originál" . >> detail

replikace

obnovení, opětovné uvedení, zmnožení, zdvojení, reduplikace . >> detail

replikovat

odpovídat, namítat, odporovat . >> detail

reponování

repozice . >> detail

report

zpráva, hlášení . >> detail

reportáž

názorná nebo literárně zpracovaná zpráva, vylíčení události . >> detail

reportér

zpravodaj, publicista zpracovávající reportáže . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.