Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 41 - 50

radioekologie

vědní obor zabývající se vlivem ionizujícího záření na životní prostředí . >> detail

radiofyzika

obor fyziky zabývající se buzením, šířením a detekcí elektromagnetických vln . >> detail

radiografie

defektoskopická metoda využívající ionizujícího záření, obv. gamazáření . >> detail

radiochemie

jaderná chemie . >> detail

radioizotop, radioisotop

radioaktivní izotop . >> detail

radiokomunikace

přenos zpráv pomocí elektromagnetických vln . >> detail

radiologie

obor zabývající se studiem, využitím a ochranou před ionizujícím zářením . >> detail

radiolokátor

zařízení ke zjišťování rychlosti a polohy objektů metodou odrazu elektromagnetických vln, radar . >> detail

radiometrie

obor zabývající se měřením energie přenášené zářením, . >> detail

radionuklid

radioaktivní nuklid . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.