Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 531 - 540

respirometr

přístroj k měření spotřeby kyslíku při dýchání a množství vydechovaného oxidu uhličitého . >> detail

respondent

"dotazovaný; účastník ankety, dotazníkového průzkumu" . >> detail

responzivní

pojem pocházející z angličtiny s českým významem: reagující. Termín se používá zejména ve slovním spojení responzivní web, či webový design, kdy značí webovou stránku, která se svým vzhledem přizpůsobuje zařízení na kterém je prohlížena.. >> detail

responzorium, responsorium

"přednesová hudební forma, při níž se střídá sólový zpěv a odpovědi sboru rest, zbytek, zůstatek; nedokončená práce; nedoplatek" . >> detail

restart

nový začátek, opětovné spuštění . >> detail

restaurace

"1. uvedení do původního stavu, obnova, restaurování; 2. pohostinský podnik veřejného stravování, restaurant" . >> detail

restaurant

restaurace . >> detail

restaurování

obnova, ozdravení, znovuzřízení, restaurace . >> detail

restituce

obnovení, navrácení, uvedení do původního stavu, náhrada . >> detail

restituent

ten, komu bylo něco vráceno, subjekt restituce . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.