Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 551 - 560

retábl, retabulum

oltářní nástavec . >> detail

retail [rítejl]

obchod v drobném, za maloobchodní ceny . >> detail

retardace

"opožďování, zvolňování, zpomalování; zaostávání, opožděný vývoj" . >> detail

retardér

zpomalovač, látka zpomalující chemickou reakci . >> detail

retence, retenze, retense

"zadržení, zadržování; schopnost zapamatovat si něco, udržet v paměti; zachování, uchování" . >> detail

reticelli [retyčeli]

sklo s vlákny tvořícími síťový vzor, nitkové sklo . >> detail

retikulace

síťování, mřížkování, zvrásnění, praskání . >> detail

retikulární

síťovitě uspořádaný, nitkový . >> detail

retikulum

"1. soustava kanálků v buňce, retikulární pletivo; 2. druhý žaludek přežvýkavců" . >> detail

retina

sítnice oka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.