Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 571 - 580

retrofilm, retro-film

filmový žánr tematicky se vracející do 20. a 30. let 20. století . >> detail

retroflexe

ohnutí orgánu směrem dozadu . >> detail

retrogenie

nápadné ustupující brada . >> detail

retrogradace

pokles, útlum, regrese . >> detail

retrográdní

"zpětný, směřující zpět, zpětně řazený; zpátečnický" . >> detail

retrospekce

retrospektiva . >> detail

retrospektiva

pohled zpět, pohled do minulosti, retrospekce . >> detail

retrospektivní

"ohlížející se do minulosti; začínající od konce" . >> detail

retroverze, retroverse

naklonění, přehnutí orgánu dozadu . >> detail

retrovir

obalený živočišný vir vyvolávající nejrůznější infekce, zhoubné nádory, leukémii i AIDS . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.