Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 581 - 590

return [ritérn]

"navrácení, návrat; zpětný úder" . >> detail

retuš

malá dodatečná oprava, zásah do vzhledu . >> detail

revalidace

znovuuznání platnosti, právoplatnosti . >> detail

revalvace

přehodnocení, zhodnocení, zvýšení směnného kurzu měny . >> detail

revalvovat

zvýšit směnný, kurz měny, zhodnotit měnu . >> detail

revanš

odplata . >> detail

revanšizmus, revanšismus

tendence odplácet, hlásání a prosazování odplaty . >> detail

revanšovat se

"oplácet, oplatit; odměňovat, odměnit" . >> detail

revelace

zjevení, nadsmyslové zjištění vyšších pravd . >> detail

reverence

úcta, vážnost, důstojnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.