Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 591 - 600

reverend

"důstojný pán; anglosaský titul duchovního" . >> detail

reverenda

dlouhý svrchní šat kněží, učenců, úředníků . >> detail

reverz, revers

"1. zadní strana mince, dokladu, pečeti; 2. písemný souhlas s léčebným postupem" . >> detail

reverzace, reversace

obrácení chodu stroje, např. smyslu otáček, rychlosti . >> detail

reverze, reverse

"obrácení chodu; zvrácení; nedovolený návrat vyhnaného, vyhoštěného" . >> detail

reverzibilní, reversibilní

vratný, schopný zpětného procesu . >> detail

reverzní, reversní

"vratný; rubový" . >> detail

revident

titul nebo hodnost různých veřejných, státních nebo soukromých úředníků . >> detail

revidovat

přezkoumat, zjišťovat správnost, provádět revizi . >> detail

review [rivjú]

"kritika, recenze; zpráva, přehled; revue" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.