Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 611 - 620

revolta

povstání, odpor, odboj, vzpoura . >> detail

revoluce

rychlý, výrazný, kvalitativní, skokový přechod, prudká změna . >> detail

revolver

"1. ruční střelná zbraň s otáčivým bubínkem; 2. revolverový soustruh, obráběcí stroj s otáčivou hlavou; otáčivý nosič" . >> detail

revolving [rivolving]

otáčející se, otočný, rotační . >> detail

revuální [revijální i revuální]

"mající podobu revue; výpravný" . >> detail

revue [reví]

"1. časopis většího rozsahu a periodicity s informacemi o určitém oboru; 2. dramatický žánr sestavený ze samostatných výstupů spojených ve zdánlivý celek; 3. ve filmu výpravná podívaná" . >> detail

rex

král, vladař . >> detail

rezerva, reserva

zásoba, záloha . >> detail

rezervace, reservace

"1. výhrada, uchování; zamluvení, zajištění, objednání.; 2. chráněné území" . >> detail

rezervní, reservní

záložní, ze zásoby . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.