Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 621 - 630

rezervoár, reservoár

nádrž, zásobník . >> detail

rezervovanost, reservovanost

zdrženlivost, upjatost . >> detail

rezidence, residence

"sídlo, sídelní budova hlavy státu nebo vysokého hodnostáře, sídelní město; přepychové obydlí" . >> detail

rezident, resident

"usídlený, bydlící; diplomatický zástupce; vedoucí agent rozvědky v určité oblasti" . >> detail

rezidentní, residentní

usídlený, skrytý, nezjevný . >> detail

rezidentura, residentura

"sídlo, sídelní budova, rezidence; úřad, zplnomocnění pro určitou oblast působení, určité území; špionážní středisko pro určitou oblast" . >> detail

reziduální, residuální

"zbylý, zbytkový; doznívající" . >> detail

reziduum, residuum

zbytek, zůstatek . >> detail

rezignace, resignace

"vzdání se úřadu; trpná odevzdanost" . >> detail

rezignovat, resignovat

"vzdávat se (úřadu); poddávat se trpně osudu" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.