Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 631 - 640

rezistance, resistance

ohmický odpor . >> detail

rezistence, resistence

"odolnost, schopnost vzdorovat; projev odporu" . >> detail

rezistentní, resistentní

"odolný, vzdorující; projevující odpor" . >> detail

rezistikon, resistikon

snímací televizní elektronka . >> detail

rezistivita, resistivita

veličina charakterizující elektrický odpor látky, měrný elektrický odpor . >> detail

rezistor, resistor

odporník . >> detail

rezoluce, resoluce

shrnutí závěrů, usnesení, požadavků z jednání . >> detail

rezolutivní, resolutivní

rozvazovací (podmínka) . >> detail

rezolutní, resolutní

rozhodný, rázný . >> detail

rezonance, resonance

"ohlaš, odezva, ozvěna, souznění; 1. shoda kmitočtů vlastních kmitů soustavy s kmitočtem zdroje; 2. název krátce žijících hadronů" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.