Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 741 - 750

rolovat

"1. svinovat; 2. posunovat po displeji objekt (text, obrázek), který je větší než plocha displeje; 3. pojíždět letadlem po letištní ploše" . >> detail

romadůr

měkký sýr bez ok s výraznou chutí a vůní . >> detail

román

rozsáhlé, obv. prózou psané literární dílo, zachycující značné množství situací, událostí a vztahů . >> detail

romance

"umělá milostná píseň 18. a 19. století; krátká instrumentální skladba lyrického rázu; liter. španělský básnický útvar na rozhraní lyriky a epiky; drobnější lyrickoepická skladba obv. milostného rázu" . >> detail

romaneskní

mající prvky romantické napínavosti, sklon k fantastičnosti . >> detail

romaneto

próza středního rozsahu založená na postupném objasňování záhady rozumovým vysvětlením . >> detail

romanistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou románských národů . >> detail

romantika

"představy plné neobyčejnosti, fantazie; pohádková, tajemná krása, půvab" . >> detail

romantizmus, romantismus

myšlenkový proud a umělecký směr 14. století zdůrazňující individualitu, přirozenost a fantazii . >> detail

romfest

romský festival, přehlídka romské kultury . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.