Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 781 - 790

rozvědka

pátrací, průzkumná hlídka; výzvědná, špionážní skupina. >> detail

RPM

běžné použití: z anglického: Revolutions per minute, česky: otáček za minutu. Jedná se o jednotku udávající rychlost rotace, jedná se o vedlejší jednotku SI;počítače: zkratka pro anglické: Red Hat Package Manager, jedná se o správce balíčků pro distribuci operačního systému Linux - Red Hat Linux. Dnes RPM používá vícero distribucí, nejen Red Hat Linux.. >> detail

RPSN

zkratka pro: Roční Procentní Sazba Nákladů. Jedná se procentuálně vyjádřenou část (podíl) dlužné částky, kterou musí klient zaplatit za jeden rok. Do RPSN se započítávají splátky a výdaje spojené se správou i s čerpáním půjčky. Dle RPSN lze snadno porovnat výhodnost či nevýhodnost jednotlivých úvěrů a půjček.. >> detail

RSDr.

rerum socialium doctor, doktor sociálně-politických věd . >> detail

RSS

počítače: zkratka pro anglické: Really Simple Syndication. RSS patří do rodiny webových formátů, které slouží k odběru obsahu (většinou) webových stránek. RSS je označováno za RSS kanál, RSS zdroj atd. a je možno skrze něj se nechat uvědomovat o nově uveřejněném obsahu - většinou webových stránek. RSS přitom může obsahovat plný nebo pouze sumarizovaný text. Obsahuje navíc i metadata jako datum publikace, autora atd. Pro načítání RSS je používána RSS čtečka (počítačový program). Někdy je zkratka RSS brána pro anglické: Rich Site Summary nebo: Resource Description Framework Site Summary.. >> detail

rubaška

pánská u krku uzavřená košile nošená jako svrchní oděv . >> detail

rubato

hud. v nepravidelném, uvolněném tempu . >> detail

rubeola

zarděnky . >> detail

rubidium

prvek ze skupiny alkalických kovů . >> detail

rubín

průhledný drahokam, ohnivě červená odrůda korundu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.