Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1 - 10

S.P.Q.R.

senatus populusque Romanus . >> detail

S.P.Q.R.

historie, zkratka pro latinské: Senatus PopulusQue Romanus, v češtině znamená: senát a lid římský. Zkratka vyjadřovala tyto dvě složky Římského státu, považovány byly za výsostný znak římské říše. Dnes se nachází v erbu města Říma, na kanálových poklopech a nacházela se na římských mincích a standartách.. >> detail

sabat, sabbat, šabat, šabbat

"odpočinutí; židovský sváteční den, šábes" . >> detail

sabatista

příslušník různých křesťanských sekt slavící židovský sabat . >> detail

sabotáž

úmyslné, obvykle organizované ničení a znemožňování výroby, maření činnosti jiných . >> detail

sacerdocium

kněžství . >> detail

sadizmus, sadismus

"sexuální deviace projevující se trýzněním druhého; sklon ke krutosti" . >> detail

sadomasochizmus, sadomasochismus

sexuální deviace se sadistickými a masochistickými sklony . >> detail

saducej, saduceus

člen sekty vyššího kněžstva jeruzalémského chrámu, které náleželo politické a náboženské vedení Židů . >> detail

safari

"1. lovecká výprava v africké krajině; 2. zoologická zahrada s volnými výběhy pro zvěř; 3. oblečení s prvky loveckého stylu" . >> detail

Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.