Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1001 - 1010

steganografie

(z řeckého steganós-skrytý a gráphein-psát) - věda zabývající se ukrytím zprávy nebo komunikace. Princip je takový, že nepovolaná osoba o probíhající komunikaci neví. Pokud nepovolaná osoba zjistí existenci komunikace, prolomila steganografii. Steganografie se často kombinuje s kryptografií a zpráva je šifrována. V minulosti se pro steganografii používaly neviditelné inkousty, ukrytí zprávy pod vosk voskové tabulky. Digitální stenografie dokáže ukrýt zprávu v souboru nebo komunikačním protokolu. Ideální se pro svou datovou objemnost jeví multimediální soubory - obrázky, hudební soubory, videa - zpráva je ukryta jako nepodstatný šum nebo pozměněné barvy.. >> detail

stegosaurus

vyhynulý druhohorní býložravý veleještěr . >> detail

stechiometrie

část chemie studující kvantitativní zákonitosti při chemických reakcích pomocí výpočtů založených na chemických vzorcích a rovnicích . >> detail

stejšn, station [stejšn]

kombinovaná karoserie automobilů pro přepravu osob i nákladu . >> detail

steklotekstolit

kompozitní materiál používaný v pancéřování tanků sovětské výroby. Steklotekstolit je plast, který je vyztužen skelkými vlákny. V pancéřování tanků je doplněn o keramický materiál, kdy ocel tvoří vnější a vnitřní vrstvu a kompozit je mezi nimi.. >> detail

stéla

na výšku postavený opracovaný kámen s nápisem a výzdobou . >> detail

stelární

hvězdný . >> detail

stelážový

hraniční . >> detail

stelit

netvárná slitina kobaltu s chromem, wolframem, uhlíkem, popř. dalšími prvky . >> detail

stenický

silný, svěží, odolný, robustní . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.