Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1021 - 1030

steradián

jednotka prostorového úhlu . >> detail

stereo-

první část složených slov mající význam prostor, prostorový . >> detail

stereoakustika

obor akustiky zabývající se vnímáním stereofonního zvuku . >> detail

stereoefekt

prostorový vjem . >> detail

stereofonie

zvuková plastičnost vysílaného zvuku, např. hudby; reprodukce zvuku zachovávající původní prostorové rozložení, potřeba je přenést minimálně dva nezávislé zvukové kanály (obvykle levý a pravý). >> detail

stereofonní

zachovávající původní prostorové rozložení zvuku, potřeba je přenést alespoň dva na sobě nezávislé signály (obvykle levý a pravý). >> detail

stereofotografie

prostorová fotografie . >> detail

stereofotogrammetrie

metoda fotogrammetrie založená na principu stereoskopického vidění a měření . >> detail

stereochemie

nauka o prostorovém uspořádání atomů v molekule a jeho vlivu na vlastnosti sloučenin . >> detail

stereochromie

výtvarná technika spočívající v pravidelném rozetření barvy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.