Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1081 - 1090

stratifikace

rozvrstvení, vrstevnatost . >> detail

stratigrafie

"popis vrstev; nauka o posloupnosti horninových vrstev" . >> detail

strato-

první část složených slov mající význam vrstva . >> detail

stratokumulus, stratocumulus [stratokumulus]

slohová kupa, šedé nebo bílé vrstvy oblaků tvaru valounů . >> detail

stratopauza, stratopausa

přechodná vrstva atmosféry mezi stratosférou a mezosférou . >> detail

stratosféra

vrstva atmosféry mezi troposférou a mezosférou . >> detail

stratovize

vysílání televizním vysílačem umístěným vysoko nad územím, které má být signálem pokryto, např. z družice . >> detail

stratus

"vrstva; sloha, šedá jednotvárná vrstva oblaků" . >> detail

strdí

včelí plást naplněný medem, Staročesky. >> detail

streamer [strímr]

magnetickopáskové záznamové zálohovací zařízení . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.