Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1101 - 1110

stridulace

cvrkot, vyluzování zvuku třením jedné části těla o jinou, např. u hmyzu . >> detail

striga

čarodějnice, ježibaba . >> detail

striktní

přísný, strohý, přesný, nesmlouvavý . >> detail

striktura

chorobné zúžení průsvitu dutého orgánu, zejm. zjizvením . >> detail

striptýz

postupné svlékání se před obecenstvem . >> detail

stroboskop

"přístroj umožňující předvádět pohyblivé obrazy bez optického zařízení; přístroj k měření stroboskopických kmitů" . >> detail

stroboskopie

optický klam založený na přerušovaném osvětlení, užívaný při studiu periodických jevů . >> detail

strofa

sloka . >> detail

strofika

"část nauky o verši zabývající se skladbou strofy; strofické uspořádání básnického díla" . >> detail

strok

veslař sedící na zádi závodní lodi a udávající rytmus a tempo, veslovod . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.