Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1131 - 1140

styling [stajling]

"1. slohová úprava, přepracování textu;2. tvarování předmětů pro vnější estetický dojem a funkčnost" . >> detail

stylistika

jazykovědná a literárněvědná nauka o stylu . >> detail

stylizace, stylisace

"formulace, úprava, sestavování; nepřirozené, přizpůsobené chování" . >> detail

stylizovat, stylisovat

"sestavovat, formulovat; upravit v určitém stylu; přetvářet" . >> detail

styren, styrén

nenasycený uhlovodík, surovina pro výrobu polystyrenu, syntetického kaučuku . >> detail

styropor

lehčená guma . >> detail

sua sponte

z vlastního podnětu, z vlastní píle . >> detail

suave

hud. líbezně, jemně, sladce . >> detail

sub finem

krátce před koncem, před smrtí . >> detail

sub rosa [sub rózá]

pod slibem mlčenlivosti, důvěrně . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.