Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1141 - 1150

sub specie aeternitatis [sub specié éternytátys]

pod zorným úhlem věčnosti, obecně posuzováno . >> detail

sub utraque specie [sub utrakve specié]

pod obojí způsobou, podobojí . >> detail

sub voce

pod heslem . >> detail

sub-

předpona mající význam pod, dole, nižší, menší než . >> detail

subalternace

služební nebo společenská podřízenost . >> detail

subbuteo

varianta stolní kopané . >> detail

subdodavatel

podnik (organizace) dodávající jinému subjektu (podniku) dílčí dodávky pro jejich kompletaci, tedy dodavatel dodávající dodavateli. >> detail

subdominanta

"hud. čtvrtý stupeň diatonické stupnice; na tomto tónu postavený akord" . >> detail

subdukce

"1. vyvození závěru nebo definice ze známých znaků; 2. podsouvání litosférických desek" . >> detail

subfebrilie

zvýšená tělesná teplota mezi 37°C a 38°C, přítomna je např. u zánětů, revnatických nemocí, krevní onemocnění, zhoubné nádory, někdy je ale i psychického původu. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.