Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1161 - 1170

sublitorál

příbřežní část vodní nádrže ležící pod hranicí normálního stavu vody, porostlá hlavně rákosem . >> detail

submerzní, submersní

ponořený ve vodě, vodní, rostoucí pod vodou . >> detail

submikroskopický

neviditelný ani mikroskopem . >> detail

submise

podrobení se, poslušnost, podřízení, pokora, rezignace . >> detail

submisivita

poddajnost, povolnost, ústupnost; podřízení se cizí vůli. >> detail

submisivní, submisívní

"poddajný, povolný, ústupný; podřizující se cizí vůli" . >> detail

subordinace

"služební podřízenost; jaz. podřaďování, podřadnost, subordinační vztah" . >> detail

subpolární

ležící při polárním kruhu, navazující na polární oblast směrem k rovníku . >> detail

subregion

podoblast, část oblasti . >> detail

subreta

zpěvačka mladistvých veselých sopránových úloh (obv. v operetě) . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.