Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1171 - 1180

subrogace

"legální cese; převzetí práv věřitele splacením jeho pohledávky" . >> detail

subsatelit

menší umělá družice Země oddělená od mateřské družice až na oběžné dráze . >> detail

subsidence

pokles, klesání, sesedání . >> detail

subsidiarita

respektování pravomocí organizačně nižších úrovní . >> detail

subsidiární

podpůrný, dodatečný, pomocný, náhradní . >> detail

subskripce

"předplácení, abonmá; podepsání, povolení, schválení" . >> detail

subsonický

podzvukový . >> detail

subspecies

poddruh . >> detail

substance

"podstata, neměnný základ, trvalý subjekt; hmota, látka" . >> detail

substanciální

podstatný;týkající se substance, mající povahu substance. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.