Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 111 - 120

saprofilie

vlastnost organizmů spočívající v tom, že se vyživují hnijícími látkami . >> detail

saprofyt

rostlina využívající k výživě odumřelou organickou hmotu . >> detail

saprogenní

způsobující rozklad . >> detail

sapropel

hnilokal . >> detail

sarabanda

španělský tanec mírnějšího tempa . >> detail

sarafán

ruský ženský šat . >> detail

saranče

býložravý hmyz tvořící obrovská hejna a ničící rostliny . >> detail

sardonický

"zatrpklý; křečovitý" . >> detail

sardonyx

odrůda achátu užívaná v glyptice . >> detail

sargas

hnědě zbarvená, bohatě větvená chaluha . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.