Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1191 - 1200

Subverze

z latiny (subveretere = svržení), podvratná činnost; jednání, které působí proti těm, kdo aktuálně jsou u moci, případně proti autoritám, obecně zavedeným pravidlům, hierarchii či tradicím ve společnosti, ve snaze tyto normy a hodnoty zpochybnit či rozvrátit. Subverze může být použita například k prosazování politických myšlenek a cílů a nabourávat současný zavedený systém. Za subverzi můžeme označit podvracení/narušování autority veřejných nebo politických skupin, přičemž toto jednání může budit útěchu u jednotlivců či skupin, které se s podobným smýšlením ztotožňují.; v uměleckém kontextu znamená pojem subverze podvodnou činnost, kdy je použito již vytvořené umělecké dílo za účelem tvorby díla nového, čímž je původní znehodnoceno, či zesměšněno.. >> detail

subway [sabvej]

"podchod; podzemní dráha, metro" . >> detail

sucre [sukre]

měnová jednotka Ekvádoru . >> detail

sučuk, sudžuk, sudžuch

orientální cukrovinka . >> detail

sudoku

zkratka z japonského názvu 'Suuji wa dokushin ni kagiru', česky: 'vlož každé jedno číslo do vymezeného prostoru'. Sudoku je logická číselná hra. Vymyslel ji Howard Garnes v roce 1979 s názvem 'Number Place', po letech zapomnění se objevila v Japonsku, kde se pod názvem Sudoku těší velké přízni. Odtud se dostala i do česka. Do mřížky o 9x9 čtverečků se musí vpisovat čísla, ale tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci a ani žádném z 9 čtverců.. >> detail

suficience

dostatečnost, dostatek . >> detail

suficit

přebytek finančních zdrojů státního rozpočtu . >> detail

sufita

"podhled stropu; divadelní svislá plochá dekorace; kryté podélné svítidlo k nepřímému osvětlení" . >> detail

sufix

přípona . >> detail

sufixace

odvozování sufixem . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.