Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1201 - 1210

sufokace

udušení . >> detail

sufóza, sufoza, sufosa

mechanický odnos jemnějšího materiálu z hornin, zemin nebo půdy podzemní vodou . >> detail

sufražetka

"bojovnice za práva žen; energická, bojovná žena" . >> detail

sugerovat

"vnucovat, namlouvat; pomocí sugesce ovládat" . >> detail

sugesce

"podmanivé působení, ovlivňování myšlení, představ; neúmyslné podléhání někomu nebo vlastní představě" . >> detail

sugestibilita

vnímavost pro sugesci . >> detail

sugestivní

podmanivý, působivý . >> detail

sugestopedie

metody učení využívající tělesného a psychického uvolnění . >> detail

sui generis

svého druhu, mající svérázný ráz . >> detail

suicidální

sebevražedné, týkající se sebevraždy. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.