Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1221 - 1230

sukuk

finance, investování: označení pro formu investování finančních prostředků (ekvivalent dluhopisu), která je v souladu s islámským právem. Oproti dluhopisům se u sukuk (již se jedná o množsné číslo) neplatí úrok (islám jej zakazuje), ale držitel sukuk se vlastně stává spoluvlastníkem daného podniku a je mu vyplácen fixní podíl na zisku. Pri splatnosti jsou opět emitentem vykoupeny od investora.. >> detail

sukulent

suchomilná rostlina se zdužnatělými nadzemními orgány, v nichž zadržuje vodu pro období sucha . >> detail

sukus, succus [sakus]

1. zahuštěná ovocná šťáva, tresť 2. jádro problému . >> detail

sulfamid

sulfonamid . >> detail

sulfan

sirovodík . >> detail

sulfát

síran . >> detail

sulfid

sůl kyseliny sirovodíkové, sirník . >> detail

sulfit

siřičitan . >> detail

sulfo-

první část složených slov mající význam síra . >> detail

sulfon

organická sloučenina obsahující síru . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.