Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1251 - 1260

superarbitrace

"1. přezkoušení jakosti zboží; 2. přezkumné řízení k zjištění schopnosti nebo neschopnosti vykonávat vojenskou službu" . >> detail

superego

nadjá, v psychoanalytické psychologů nejvyšší složka osobnosti . >> detail

superficiální

povrchový, vrchní . >> detail

superfosfát

fosforečné hnojivo . >> detail

supergalaxie

soustava galaxií . >> detail

supergigant

hvězda mimořádné svítivosti s průměrem tisíckrát větším než průměr Slunce, veleobr . >> detail

supergravitace

teorie kvantové fyziky zobecňující obecnou teorii gravitace . >> detail

superintendant, superintendent

"vedoucí, dozorce, kontrolor, inspektor, komisař, náčelník; hodnost policejního důstojníka; vyšší hodnost evangelického duchovního" . >> detail

superior

"1. horní, vrchní; 2. představený v klášteře" . >> detail

superiorita

převaha, nadřazenost, povýšenost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.