Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1271 - 1280

supersonik

letadlo nadzvukové rychlosti . >> detail

superstar

prvořadá populární a slavná osobnost, superhvězda . >> detail

superstrát

zanikající jazyk podmanitelské národnosti rozplývající se v jazyce národnosti podmaněné . >> detail

supersymetrie

teorie kvantové fyziky . >> detail

supervize, supervise

dohled, dozor, kontrola, inspekce . >> detail

supervizor, supervisor

dohlížitel, dozorce, inspektor . >> detail

supinace

medicína: otočení, otáčení horní končetiny dlaní vzhůru; hudba: otáčivý pohyb předloktí při hře na housle. >> detail

supinum

neurčitý slovesný tvar blízký infinitivu vyjadřující směr nebo účel . >> detail

suplé

zvratný chvat v zápase . >> detail

suplement

doplněk, příloha . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.