Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1291 - 1300

supravodivost

stav látky vyznačující se nulovým elektrickým odporem . >> detail

suprema lex

nejvyšší zákon, nejvyšší právní norma . >> detail

supremace

"autorita, svrchovanost, nadvláda; převaha" . >> detail

suprematizmus, suprematismus

ve výtvarném umění směr geometrické abstrakce počátku 20. století . >> detail

suprese

potlačování . >> detail

sur lie [syr li]

vinařství: termín pocházející z francouzštiny označující metodu, kdy se víno ponechá ležet na kvasnicích, resp. kalech z odumřelých kvasnic. Doslova sur lie v překladu znamená: na kalech. Tento postup má obecně na vína vliv, kdy posiluje ovocné aroma a zajišťuje kulatost chuti (sníží případnou přílišnou kyselost). Vína takto připravovaná jsou lahvována přímo ze sudů ve kterých kvasila bez procesu filtrování.. >> detail

súra

"kapitola v koránu; výrok z koránu" . >> detail

surcot

svrchní sukně, jedná se o svrchní oděv, něco mezi pláštěm a šatovou sukní, nosili jej vznešené ženy i muži od poloviny 12. stol., pod mín se nosilo cotte. >> detail

surdopedie

speciálně pedagogická disciplína zaměřující se na lidi s vadou sluchu. Blízký vztah má k logopedii, jelikož obě se zabývají stejnou oblastí dorozumívání člověka.. >> detail

surf [sérf]

"1. prkno pro jízdu na vlnách mořského příboje; 2. moderní společenský tanec" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.