Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1371 - 1380

synastrie

porovnání horoskopů v astrologii . >> detail

syndik, syndikus

zplnomocněný zástupce nebo představitel . >> detail

syndikát

"svaz, sdružení, organizace; forma sdružení podniků, které mají vlastní výrobní, ale ne obchodní samostatnost" . >> detail

syndrom

skupina, současný výskyt několika typických příznaků . >> detail

synedrion, synedrium

"poradní shromáždění, státní rada, nejvyšší soud; židovská velerada" . >> detail

synekdocha

označení věci tím, že se pojmenuje její část, nebo označení části tím, že se pojmenuje celek . >> detail

synekie

soužití dvou druhů živočichů v jednom příbytku (např. hnízdě) . >> detail

synekologie

obor studující vztahy rostlinných společenstev k okolí . >> detail

synektika

filozofická výměna názorů vedoucí k rozvoji nových nápadů, k řešení problémů . >> detail

synergetika

obor zabývající se systémy, pro které jsou podstatné kooperativní jevy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.