Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1381 - 1390

synergický

součinně (společně, spolu-) působící; součinnostní, schopný uplatnit synergii. >> detail

synergie

součinnost, spolupráce, spolupůsobení . >> detail

synergizmus, synergismus

"1. učení o součinnosti člověka s Bohem; 2. zesilování léčivého účinku kombinací dvou stejně působících léků" . >> detail

synestezie, synestesie

"současné působení více smyslových dojmů; souznění smyslů" . >> detail

syngamie

splynutí pohlavních rozmnožovacích buněk . >> detail

synchro-

první část složených slov mající význam současný, časově sladěný . >> detail

synchrocyklotron,

kruhový urychlovač těžkých nabitých částic, fázotron . >> detail

synchron

zařízení zajišťující současnost akcí (ozubených kol, zvuku ve filmu) . >> detail

synchronie

současná existence, současný průběh jevů . >> detail

synchronizace, synchronisace

uvádění v časový soulad, do společného rytmu (cyklu), fázování, synchronizování . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.