Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 131 - 140

satanizmus, satanismus

kult, uctívání satana . >> detail

satelit

"souputník, průvodce, strážce; měsíc, umělá družice; formálně samostatný, ale politicky a ekonomicky podřízený stát; předměstí nebo menší město" . >> detail

satemový

patřící do základní skupiny indoevropských jazyků s charakteristickým vývojem tří linií velár odlišným od vývoje v jazycích kentumových . >> detail

satén

lesklá tkanina . >> detail

satira

"posměšné vyjádření; umělecké dílo využívající výsměchu, ironie, komičnosti ke kritice nedostatků a záporných jevů" . >> detail

satirický

posměšný, jízlivý . >> detail

satisfakce

zadostiučinění . >> detail

satorie, satoryje, sartorije

zlá, hádavá žena . >> detail

satrapa

královský místodržící v satrapii . >> detail

satrapie

vojenská a daňová oblast v perské říši v čele s dosazeným správcem (satrapou) . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.