Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1391 - 1400

synchronní

současný, dějící se současně, časově sladěný . >> detail

synchrotron

pulzní kruhový urychlovač elektronů a protonů . >> detail

synklinála

ohyb horninových vrstev nebo souboru hornin do korytovitého prohnutí . >> detail

synkopa

"1. hluboká mdloba; náhlá smrt; 2. zánik hlásky ve slově; 3. rytmický útvar vznikající přesunutím přízvuku z těžké doby na lehkou" . >> detail

synkopický

souvisící se synkopou, příznačný pro synkopu . >> detail

synkopovaný

provedený v synkopách, obměněný synkopami . >> detail

synkretizmus, synkretismus

"sjednocování názorů, synkreze; eklekticizmus" . >> detail

synkrize, synkrise

celkové hodnocení, posouzení celku, kritické zhodnocení . >> detail

synod, synoda

shromáždění církevních zástupců . >> detail

synodický

pravidelná perioda mezi něčím, např. s. měsíc je období od novu k novu Měsíce . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.