Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1411 - 1420

syntax, syntaxe

"skladba; nauka o vzájemných vztazích skladebných prvků jazyka; pravidla pro vytváření přípustné kombinace symbolů" . >> detail

syntaxon

název kategorií různé hierarchické úrovně užívané při klasifikaci rostlinných společenstev . >> detail

syntetický

"1. souhrnný, souborný; 2. vyrobený synteticky, umělý" . >> detail

syntetizace

tvoření nebo provádění syntéz. >> detail

syntetizér

syntezátor . >> detail

syntetizovat, syntetisovat, synthetisovat

"slučovat, vnitřně spojovat; uměle vyrábět" . >> detail

syntéza, syntésa, synthesa, syntéza

spojení, sjednocení, systémový souhrn;chemie: technologický pochod při kterém se získávají (syntetické = umělé) chem. látky. >> detail

syntezátor, syntetizátor, syntetizér-

elektronický hudební generátor, nástroj . >> detail

synthi-pop [sintypop]

melodická, často až naivní hudba s bohatý m využíváním syntezátorů . >> detail

synthi-rock [sintyrok]

hudební styl založený na důsledném využívání syntezátorů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.