Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1421 - 1430

systematika

nauka o tvorbě systémů, uspořádání a třídění věcí a pojmů . >> detail

systemizace, systemisace

"roztřídění; organizační řád, schéma, uspořádání" . >> detail

systémologie

nauka o složitých systémech a jejich vnitřních vazbách . >> detail

systémový

respektující strukturální hledisko, utříděný, uspořádaný celkově, soustavně . >> detail

systola

stah svalu srdečních komor . >> detail

syzygie

společný název pro konjunkci a opozici . >> detail

syžet, sujet [sižet]

schéma epického nebo dramatického díla, konkrétní naplnění fabule;z franc.: námět, látka, téma. >> detail

šábnout se

rozdělit se o něco . >> detail

šáhbanu

šáhova manželka . >> detail

šáhšach

titul perského (íránského) panovníka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.