Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 141 - 150

saturace

nasycení, uspokojení . >> detail

saturejka

aromatická bylina často pěstovaná v zahradách jako koření i léčivka . >> detail

saturnálie

římské slavnosti na počest boha Saturna . >> detail

saturnizmus, saturnismus

otrava olovem . >> detail

saturovat

nasytit, uspokojovat . >> detail

satyr

"v antické mytologii přírodní démon napůl lidské a napůl zvířecí podoby; prostopášník, smyslný člověk" . >> detail

satyriáza, satyriasa, satyriasis

mužská hypersexualita, chorobné zvýšení pohlavního pudu . >> detail

sauna

horkovzdušná potní lázeň . >> detail

sauriáza, sauria

vrozená vada kůže vyznačující se nadměrnou tvorbou rohové vrstvy . >> detail

savana

rozsáhlé travnaté porosty s řídce roztroušenými dřevinami na okraji rovníkového pásu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.