Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 1501 - 1510

šifra

"znak, značka se skrytým významem, heslo, kód; zkratka jména" . >> detail

šifrovat

"1. napsat tajným písmem, v tajných znacích; 2. označit šifrou" . >> detail

šichta

"směna; těžká práce, dřina" . >> detail

šíita

příslušník islámského proudu uznávajícího pouze Korán . >> detail

šik

"1. vkusný, elegantní; vkus, elegance; 2. útvar, uspořádaná, semknutá řada" . >> detail

šikana

"1. umělá brzdicí zatáčka; 2. úmyslná zlovolná překážka, příkoří, zlomyslnost, týrání, šikanování" . >> detail

šilink

"1. měnová jednotka Rakouska (schilling), Somálska (shilin), Tanzanie (shilingo); 2. trest veřejného mrskání" . >> detail

šiml

"bílý kůň, bělouš; byrokratické úřadování; vzorová šablona" . >> detail

šimy, shimmy [šimy]

druh foxtrotu . >> detail

šína

"železná tyč, traverza; kolejnice" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.