Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 161 - 170

sci-fi

zkratka pro science fiction, tedy oblast literatury / umění věnující se vědecko-fantastické oblasti (příběhům). >> detail

science-fiction [sajns fikšn]

oblast umění zpracovávající vědecko-fantastickou tematiku, sci-fi . >> detail

scientizmus, scientismus

bezbřehá důvěra v postupy a schopnosti vědy . >> detail

scientologie

teorie vědy, poznání . >> detail

scientometrie

vědecká nauka sledující vývoj poznání vědeckých oborů. Termín je složeninou slov: scientia (znalost, vědění) a metrein (měřit). Lze říci, že měří výkonnost ve vědeckém výzkumu a to zejména hodnocením komunikací, interakcí ve vědě. Touto komunikací jsou myšleny citace děl a vědeckých statí. Zkoumá tak kvantitativní ukazatele, kdy existuje několik indexů (uakazatelů), mezi nejznáměkší patří impakt faktor. Za zakladatele této disciplíny je považován Eugene Garfield (50. léta 20. století).. >> detail

scindapsus

okrasná liána, potos . >> detail

scintigrafie

zobrazování orgánů lidského těla pomocí radionuklidů zavedených do těla, gamagrafie . >> detail

scintilace

světelné záblesky vznikající v některých látkách při průletu ionizujícího záření . >> detail

scintilátor

"látka, ve které vznikají scintilace; scintilační detektor" . >> detail

sciofilní

vyskytující se, žijící na zastíněných místech, heliofobní . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.