Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 231 - 240

sekundář

lékař podřízený vedoucímu lékaři . >> detail

sekundér

sekundární sféra, oblast národního hospodářství zahrnující zařízení a pracovní síly zaměřené na materiální výrobu . >> detail

sekundogenitura

druhorozenectví . >> detail

sekundovat

přizvukovat, podporovat, projevovat souhlas, pomáhat . >> detail

sekvence

následnost, postupnost . >> detail

sekvestr

"1. vnucená úřední správa majetku, sekvestura; 2. lék. odumřelá část tkáně" . >> detail

sekvestrace

právo: ustanovení vnucené úřední správy soukromého majetku a podobně (sekvestru); medicína: uvolnění, odloučení odumřelé tkáně (sekvestru) od živé. >> detail

sekvestura

vnucená úřední správa majetku, sekvestr . >> detail

sekvoje

dlouhověký mohutný jehličnatý strom . >> detail

seladon

"1. člověk přehnaně uhlazeného chování i zevnějšku; 2. nápadník, milovník; 3. orientální kamenina nebo porcelán s živcovou nazelenalou polevou" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.