Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 251 - 260

selfie

označení pro rychle pořízený autoportrét (fotografii), většinou za pomocí mobilního telefonu nebo digitálního kompaktního fotoaparátu. Slovo se kládá z anglického (self) = sám a přípony (ie). Focený namíří přístroj jednou rukou sám na sebe nebo se vyfotí před zrcadlem. Selfie zobrazuje portrétovaného většinou v neformálním, stylovém oblečení. Takovéto snímky následně většinou uveřejní na svém profilu na sociální síti.. >> detail

selfmademen [selfmejdmen]

"člověk, který vlastním úsilím dosáhl významného postavení; samouk" . >> detail

selfmarketing

marketink pro vlastní potřebu . >> detail

selfsynchron

speciální točivý elektrický stroj k souhlasnému dálkovému přenosu otáčivého pohybu prostřednictvím elektrického vedení, selsyn . >> detail

selo

vesnice v ruském a jihoslovanském prostředí . >> detail

selsyn

speciální točivý elektrický stroj k souhlasnému dálkovému přenosu otáčivého pohybu prostřednictvím elektrického vedení, selfsynchron . >> detail

semafor

"mechanické nebo světelné signalizační zařízení; návěstidlo" . >> detail

sémantický

významový . >> detail

sémantika

nauka o významu jazykových jednotek . >> detail

sémantizace, sémantisace

nabývání lexikálního významu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.