Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 271 - 280

semióza, semiosa

znakový proces, jehož základními činiteli jsou znak, jím označený jev a uživatelé znaku . >> detail

semiš

plastický velur, zámiš . >> detail

semitizmus, semitismus

náklonnost k Židům, podpora Židů, židomilství . >> detail

semitologie

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou semitských národů . >> detail

semitský

"1. vztahující se k národům specifické jazykové skupiny v Přední Asii; 2. židovský" . >> detail

semivokál

hláska foneticky blízká samohlásce, ale vyskytující se na okraji slabiky, polosamohláska . >> detail

semtex

obchodní název plastické výbušniny ze Semtína . >> detail

sena

sušené listy nebo lusky kasie používané jako projímadlo, senes . >> detail

senát

"sbor urozených občanů, soudců, nejvyšších univerzitních představitelů; jedna z komor parlamentu" . >> detail

senátor

člen senátu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.