Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 381 - 390

sextant

přístroj k měření úhlové vzdálenosti dvou bodů nebo výšky hvězd nad obzorem . >> detail

sextet

komorní hudební skladba pro šest nástrojů nebo zpěváků . >> detail

sexteto

soubor šesti. hudebníků nebo zpěváků . >> detail

sextil

aspekt o hodnotě 60 . >> detail

sextilion, sextilión

v USA a Francii číslo 10 na 21, v ČR a Velké Británii 10 na 36 . >> detail

sexualita

"pohlavnost, pohlavní život, pohlavní pud; fyzické vztahy mezi mužem a ženou" . >> detail

sexuologie

obor lékařství zabývající se pohlavním životem a jeho poruchami . >> detail

sexy

přitažlivý, mající sex-appeal, smyslný, erotický, svůdný . >> detail

sezam, sesam

jednoletá bylina pěstovaná pro olejnatá semena . >> detail

sezona, sezóna

"časový úsek, kdy se něco koná; období vhodné pro nějakou činnost" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.