Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 421 - 430

showman [šoumen]

člověk s okázalým chováním . >> detail

shuttle [šatl]

dopravní prostředek uskutečňující časté a krátké cesty sem a tam, kyvadlová doprava . >> detail

schéma

jednoduchý, v hlavních rysech znázorněný plán, náčrt, osnova . >> detail

schematický

"naznačený schématem podle schématu; zjednodušený" . >> detail

schematizace, schematisace

"1. mechanické znázornění, vytváření schémat; 2. neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizmus" . >> detail

schematizmus, schematismus

"1. neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizace; 2. seznam osob činných v určité oboru, soupis" . >> detail

scherzo [skerco]

hudební skladba rozmarného rázu . >> detail

schilling [šilink]

rakouský šilink, měnová jednotka Rakouska . >> detail

schizma, schisma

rozštěpení, rozkol . >> detail

schizo-

první část složených slov mající význam rozpad, rozštěp, rozštěpený . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.