Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 461 - 470

sigmatizmus, sigmatismus

chybná výslovnost sykavek . >> detail

signál

"smluvené znamení; návěští; signální výtisk" . >> detail

signalizace, signalisace

značení, dávání znamení, podávání zprávy . >> detail

signalizovat, signalisovat

vyznačovat, označovat, vytyčit, naznačovat . >> detail

signatární

podepsané např. na mezinárodní smlouvě, s. mocnosti. >> detail

signatář

ten, kdo podepsal smlouvu, dohodu, veřejné prohlášení . >> detail

signatura

"označení, značka; podpis" . >> detail

signet [sině i signet]

"grafický znak; razítko s podpisem panovníka, pečetní prsten" . >> detail

signifiant [sinifian]

zvuková nebo grafická složka jazykového znaku, jíž se něco označuje, označující . >> detail

signifié [sinifié]

obsahová, významová složka jazykového znaku, označované . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.