Slovník cizích slov .net

s - výpis slov 691 - 700

sociobiologie

pohled na společnost z hlediska biologie, přírodovědného přístupu . >> detail

sociodrama

terapeutická a tréninková metoda využívající splňování (hraní) různých rolí . >> detail

sociografie

popisná součást sociologie . >> detail

sociohistorie

vývoj společenské struktury z historického pohledu . >> detail

sociolekt

jazyk nebo jazykový styl určité skupiny lidí, kolektivu . >> detail

sociologie

teorie společnosti, věda o společnosti . >> detail

sociologizmus, sociologismus

tendence vykládat všechny jevy pouze přímým působením vlivů sociálních . >> detail

sociometrie

metody a techniky zkoumání lidských vztahů ve skupinách . >> detail

sociopatie

psychologie: porucha osobnosti, při které jde o nenormální, nezdravý (patologický) vztah k sociálnímu prostředí (dalším lidem). Sociopatie se projevuje nepřizpůsobivostí, nepřijímáním sociálních norem případně hledáním viny v okolí. Mnoho osob trpící touto poruchou páchají rozličné trestné činy, existují ale i nenásilní sociopaté.. >> detail

sodalit

bílý až šedý horninotvorný nerost, hlinitokřemičitan sodný a chlorid sodný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.